La gent pot demanar que les seves dades no s'utilitza per al processament. El seu registre pot romandre en el seu lloc, però no s'utilitza.

esquena